30 JÄN 11 - 12:30 Portfolio Betreuung Christoph Kaltenbrunner
31 JÄN 9:30 - 19 END_TERM Review

ZULASSUNGSPRÜFUNGEN
26-27 FEB 9-12 Mappenabgabe
28 FEB - 2 MÄR Zulassungsprüfung
5 MÄR Bekanntgabe der Ergebnisse

SOMMERSEMESTER START
6 MÄR 10:00 kkp/tex/dae/dex im Sem 3 DG
6 MÄR 17:00 Portfolio Präsentationen